[php_everywhere]

Debatavond ‘Naar een duurzaam West-Zeeuws-Vlaanderen’

Op vrijdag 8 november 2019 om 19.30 uur vindt in het ontvangstcentrum van Golfclub Oostburg, Brugsevaart 10, Oostburg een debat plaats over het thema “Naar een Duurzaam West Zeeuws-Vlaanderen”.

NEW BABYLON 3 heeft de Stichting Duurzaam Groede uitgenodigd om de stand van zaken te presenteren omtrent het onderzoek dat zij hebben uitgezet.

De Stichting Duurzaam Groede stelde zichzelf drie vragen: hoe kunnen landbouw en recreatie duurzamer worden gemaakt, hoe kan er meer duurzame energie worden opgewekt en hoe kan de natuur beter worden beschermd of ontwikkeld. Met die vragen ging de stichting naar de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR). Die doet samen met studenten onderzoek in opdracht van maatschappelijke organisaties die beperkte financiële middelen hebben.

De afgelopen maanden (van maart tot en met augustus) onderzochten studenten van de WUR in opdracht van Stichting Duurzaam Groede wat er momenteel al gebeurt op het gebied van duurzaamheid in de landbouw- en recreatiesector, en hoe het mogelijk beter kan. De komende maanden wordt nagegaan hoe deze sectoren mogelijk duurzamer kunnen werken in de toekomst richting 2030 en 2050. Bij deze toekomstbeelden willen we studenten op het gebied van landschapsarchitectuur betrekken.

Er gaan meerdere scenario’s ontwikkeld worden voor mogelijke ontwikkelrichtingen voor West Zeeuws-Vlaanderen. De eerste ideeën hierover leggen we jullie op 8 november voor. Het gaat er daarbij niet om, om keuzes te maken tussen scenario’s, maar vooral om draagvlak en verbinding te maken met de regionale partners en bewoners die met toekomstige projecten invulling kunnen gaan geven aan een duurzamer West Zeeuws-Vlaanderen.

Uw aanmelding voor deze avond en eventuele vragen mag u sturen naar: secretariaat@newbabylon3.nl