[php_everywhere]

 Kreekranderij Groede 

 Een strategie voor duurzame landschapsontwikkeling en nieuwe economie 

Voedselproductie + recreatie + natuurwaarden op kreekranden 

Bodem opbouwen, CO2 vastleggen, water bufferen, biodiversiteit creëren zonder dat dit geld kost; op een wijze waarop geld verdiend wordt. 

 Randerij is een nieuw concept voor vitale landschapsontwikkeling, het is een boerderij op randen. Het is een methode waarin landschappen opnieuw in staat worden gesteld te verrijken, waarin landschappen steeds vruchtbaarder kunnen worden, steeds productiever, steeds biodiverser en steeds leuker. 

In dit concept van Kreekranderij worden de randen van de kreek benut voor herstellende landbouw, voor natuurrecreatie en voor creatie van steeds meer natuurwaarden. De randen van de kreek krijgen hier als betekenisvolle omgeving opnieuw glans. In deze Randerijen worden ecologische processen actief geoptimaliseerd, wordt water op slimme wijze ingezet om productie van voedsel en biodiversiteit steeds meer te vergroten en worden mensen is staat gesteld aan de creatie van deze waarden mee te werken. Randerijen bruisen van het leven en hierin ontstaat ruimte voor een herstel economie.

Voor meer informatie, lees de pdf.