[php_everywhere]

De toekomst van het
Nederlandse boerenbedrijf

(Trouw: 18-12-2018, Emiel Hakkenes)

In het najaar van 2019 promoveerde Meino Smit (69 jaar) na 8 jaar onderzoek op zijn rapport over hoe een duurzame landbouw er in 2040 uit kan zien, met het klimaatrakkoord van Parijs uit 2015 als richtlijn.

Hoe kunnen we dan nog 17 miljoen Nederlanders voeden? Lukt het om de uitstoot van broeikasgassen van de landbouw met 90% te verlagen? Meino Smit komt tot 8 stellingen:

  1. Nederland produceert voedsel voor de eigen bevolking (nauwelijks im/export) en eet minder dierlijke producten;
  2. Kassen worden niet meer verwarmd;
  3. We moeten minder dieren houden;
  4. Veel meer akkerbouw;
  5. Natuur en landbouw meer met elkaar combineren;
  6. Alle grondstoffen en reststromen herbenutten;
  7. Zo min mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken
  8. Werken met mankracht in plaats van met tractors

Lees hier het complete artikel