[php_everywhere]

Nederland als koploper in kringlooplandbouw

(Visie van het Ministerie van Landbouw, natuur en voedsel)

Het thema voor het voedsel festival op zondag 29 september 2019 is: kringlooplandbouw.

In 2018 publiceerde minister Carola Schouten de visie voor de landbouw in 2030: “de toekomst van onze voedselvoorziening kunnen wij alleen veilig stellen als we overstappen op kringlooplandbouw. We moeten immers voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen. Kringlooplandbouw is daar een onontkoombaar en sluitend antwoord op.”

In het visie rapport staat wat kringlooplandbouw inhoudt voor de veehouderij, tuinbouw, visserij en natuur. De visie is geen blauwdruk maar geldt als meetlat voor beslissers om in de toekomst afwegingen te maken. Hoe de visie moet worden uitgevoerd is aan de sectoren, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties.